תפריט

אלפרד אדלר – ציטוטים נבחרים

אלפרד אדלר, מבחר ציטוטים:

1. התקדמות לא תעשה לעולם מבלי המודעות למה שמונע אותה.

2. לפי ההשקפה שלנו, אדם בעל גאוניות הוא ראשית כל אדם שמועיל בצורה יוצאת מן הכלל.

3. לכל דבר בחיים יש שיטה ועל מנת לפתור את הבעיה עלינו למצוא את השיטה הנכונה.

4. כל אחד יכול לעשות כל מה שדרוש.

5. כאשר עומדים מולה בצורה נכונה, אי יכולת הופכת לתמריץ להשגת מטרה עליונה.

6. מי שמסוגל להתחבר עם אנשים, לרדוף אחרי מקצוע מועיל עם אמונה ואומץ לב,
ולבטא את חיי המין שלו בהתאם לתחושה החברתית, חסין לזיהום נוירוטי.

7. הרמה הגבוהה של שיתוף פעולה ותרבות חברתית לה אדם זקוק לשם קיומו דורשת מאמץ חברתי
ספונטני והמטרה השלטת של החינוך היא לעורר אותו. רגשות חברתיים הם אינם מולדים,
הפוטנציאל שלהם הוא מולד וחייבים לפתח אותו בצורה מודעת.