תפריט

התיאוריה האדלריאנית

ישנן דרכים רבות להבין את האדם, נפשו, והדרך בה הוא פועל בעולם.

הגישה הרעיונית- טיפולית שמטפל מאמץ, קובעת את אופן האבחון של האדם ובעיותיו, את מטרות הטיפול, את התוכן ואופן מהלך הטיפול.

עקרונות היסוד של הפסיכולוגיה האינדיווידואלית של אלפרד אדלר על קצה המקלדת:

מודל האדם:

אנחנו יצורים חברתיים: הקיום הפיזי והפסיכולוגי שלנו תלוי בקשר שלנו עם אחרים. לכל מה שאנו חושבים, מרגישים ועושים יש הקשר חברתי. האדם הוא גם, כמובן, ייצור ביולוגי, אך המוטיבציה החברתית קודמת ויש לה עדיפות ראשונית. הפיכת סדר העדיפויות יכול להעיד על פתולוגיה.

כל התנהגות אנושית מיועדת להשיג מטרה. ההסבר להתנהגות האנושית לא נמצא בשאלה למה אדם עשה משהו, אלא בשאלה בשביל מה הוא עשה זאת.

הבסיס של החוויה האנושית הוא התודעה שלו ולא המציאות: מכאן נגזרים עיקרון הסובייקטיביות ועיקרון הבחירה.
לכל אירוע במציאות יכולות להיות פרשנויות רבות. אדם יפרש את המציאות באופן סובייקטיבי על פי סוג של ברירת מחדל.. הפרשנות שלנו מחליפה את המציאות ויוצרת את ה"סרט" בו אנו חיים. בגיל צעיר ציירנו לעצמנו מפה בה רשומות כל מסקנותינו הסובייקטיביות על העולם ועל עצמנו. המפה הזאת לא מודעת ופועלת כנווט אוטומטי בצמתים בהם אנו בוחרים מה ואיך לעשות משהו.

המפתח להגשמה, משמעות והרגשה טובה, על פי תפיסה זו, הוא מידת האחריות שאדם מסכים לקבל על עצמו, לגבי יצירת המציאות לה הוא קורא- חיי.

מתוך עקרונות אלה, מטרתיות, סובייקטיביות ובחירה נובע החופש לבחור- היכולת להגיב מתוך האני האותנטי שלנו/

הבשורה הטובה על פי אדלר: "הכל יכול להיות גם אחרת".

החדשות הרעות: אני אחראי על החלק שלי ביצירת המציאות בה אני חי.

העיקרון האחרון הוא ההוליזם:

האדם כשלם. מכאן השם: "פסיכולוגיה אינדיווידואלית" (אינדיבידום: שלם שלא ניתן לחלוקה). עיקרון זה אומר שכל האדם, המחשבה (המודעת והלא מודעת), הרגש, ההתנהגות, הגוף, התשוקה המינית… הכל פועל תמיד בשלמות במרחב החברתי להשגת מטרה.