תפריט

תעודה והסמכה

תעודה:

סטודנט/ית שעמד/ה בכל הדרישות יקבל תעודת "בוגר/ת בית הספר לפסיכותרפיה" מטעם מכון אדלר

תנאי קבלת תעודה:

עם סיום הלימודים, וכחלק מהדרישות לקבלת תעודת הגמר, על כל סטודנט/ית להגיש עבודת גמר.

סטודנט יהיה רשאי להגיש עבודת גמר לאחר שעמד בכל הדרישות והמשימות בשלושת שנות הלימודים:

נוכחות של לפחות 80% בכל הקורסים

נוכחות ב3 סמינרים (72 ש' לימוד)

סיום 16 שעות טיפול

השלמת 250 טיפול

השלמת 50 שעות הדרכה

קבלת המלצת מדריך/ה

מועד אחרון לסיום חובות המסלול

מועד אחרון לסיום הפרקטיקום והגשת עבודת הגמר הוא שנה מתאריך סיום הלימודים. סטודנט שלא הגיש את העבודה ו/או לא סיים את הפרקטיקום וירצה להשלים את לימודיו, יחזור על לימודי שנה ג', בתשלום של שליש משכר הלימוד.

הסמכה:

התכנית מוכרת על ידי אגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, המעניקה הסמכה לפסיכותרפיסט מוסמך לעומדים בקריטריונים ההסמכה