תפריט

תוכנית הלימודים

המסלול  ללימודי פסיכותרפיה כולל לימוד מעמיק של התיאוריה והפרקטיקה של הפסיכותרפיה האדלריאנית. הלימודים כוללים קורסים תיאורטיים וחווייתיים, טיפול אישי, הדרכה קבוצתית ופרטנית וסמינרים בשיתוף מרצים אורחים. הלימודים מתקיימים באווירה שוויונית, מעודדת ומצמיחה. תקופת ההכשרה מקנה למטפל קרקע פורייה להתנסות מעצימה בעלת משמעות ומכשירה אותו בכלים ומיומנויות לקראת צאתו לדרך עצמאית כמטפל.

 

מבנה התכנית

המסלול בנוי במתכונת תלת – שנתית להכשרת מטפלים אדלריאנים בטיפול פרטני במבוגרים. תוכנית הלימודים בהיקף של כ- 730 שעות לימוד (לא כולל שעות התמחות) בהנחיה וליווי של מרצים מהשורה הראשונה, בעלי רקע וניסיון עשיר.

שנה הראשונה: לימוד יסודות התיאוריה האדלריאנית בהיבט הטיפולי, אבחון הערכה ומודעות עצמית למטפלים.
שנה שנייה: לימוד ויישום של אומנות הטיפול האדלריאני והעמקת הידע התיאורטי, תוך שימוש בזיכרונות מוקדמים. התחלת פרקטיקום (התמחות) והתנסויות בטיפול במסגרת השיעורים.
שנה שלישית: המשך פרקטיקום, הדרכה פרטנית וקבוצתית, ולימודים מתקדמים בפסיכותרפיה אדלריאנית.

במהלך שלוש שנות הלימוד הסטודנטים נדרשים להגיש תרגיל מסכם לכל קורס וכן עבודת גמר בהיקף של מאמר מקצועי בסוף שנה ג'. מעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בדרישות הלימוד והמלצת המנחים ו/או המדריך/ה.
הלימודים מתקיימים במכון אדלר בכפר סבא בימי שלישי או חמישי בשעות 17:30-9:30.

קורסים וסדנאות- תכנית תלת שנתית

שנה א'שנה ב'שנה ג'
מבוא לתיאורה האדלריאניתהבנת התהליך הטיפוליהדרכה חיה מאחורי מראה
הגורמים המשפיעים על היווצרות סגנון החייםזיכרונות מוקדמים ב' - סוגיות טיפוליות הקשורות לעולם העבודה ולתחום ההתמכרויות.הנוירוזה על פי אדלר
מודעות עצמית למטפליםתהליכי מודעות בהקשר הטיפוליהדרכה קבוצתית א'
זיכרונות מוקדמים א'התנסות בטיפול עמיתיםהדרכה קבוצתית ב'
מבוא לטיפול אדלריאני הדגמת הטיפול וניתוחוסוגיות טיפוליות
בשבילי הזיכרון והמחסוגיות בפסיכיאטריהמחדרי המח לחדר הטיפולים
תיאוריות הקשר וההתקשרות סמינר אתיקה
סמינר לבחירהסמינר בנושא: "מיניותסמינר בנושא : "פסיכיאטריה וזיקנה"
  • בית הספר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים , בסדר הקורסים ובשיבוץ צוות ההוראה.
  • בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודי תלמיד באמצע המסלול או הקורס ע"פ שיקולים אתיים, אישיותיים ו/או מקצועיים.

 

לפירוט הקורסים ראה-  ידיעון פסיכותרפיה תשע"ז

לפרטים נוספים