תפריט

פסיכותרפיה אדלריאנית

offer1

למידע נוסף ולהרשמה לבעלי תואר שני טיפולי

תוכנית – תלת שנתית ללימודי פסיכותרפיה

התוכנית מקנה הכשרה מקיפה ומעמיקה בתיאוריה ובפרקטיקה של פסיכותרפיה על פי הפסיכולוגיה האינדיווידואלית שפיתח אלפרד אדלר, ופותחת צוהר לגישה טיפולית ייחודית, המאפשרת התפתחות אישית ומקצועית. בתי הספר השונים ללימודי המשך בתחום הפסיכותרפיה, מציעים לימודים מתקדמים בגישה טיפולית, המושתתים עליהם ערכים ותפיסות תיאורטיות. בחירת בית ספר לפסיכותרפיה אם כן היא, בראש ובראשונה בחירת גישה טיפולית שעקרונותיה, ערכיה ותפיסת עולמה, עולים בקנה אחד עם תפיסת עולמו של המטפל.התמחות בגישה טיפולית ספציפית מעניקה למטפל עוגן תיאורטי, אשר לאורו מתגבשות תפיסתו הטיפולית ודרכו המקצועית. ביסוס "אני מאמין " מקצועי יש בו כדי להשפיע ולתרום לאפקטיביות הטיפול.

 בבואך לבחור מסלול הכשרה מתאים, עליך לשאול את עצמך : האם הגישה הטיפולית המוצעת בתכנית ההכשרה האדלריאנית, מתאימה לתפישת העולם הטיפולית שלך. 

 • הפסיכותרפיה האדלריאנית שייכת לכוח השלישי בפסיכולוגיה.
 • התיאוריה היא הומניסטית, תיאוריה המאמינה בפוטנציאל האנושי ובזכות להגשמתו.
 • תיאוריה חיובית המתמקדת בעוצמות ובמטרות של האדם בהווה ובעתיד.
 • תיאוריה קוגניטיבית, הגורסת שמאחורי כל תנועה נפשית או פיזית (מחשבה, רגש או פעולה) קיים מבנה הכרתי קוגניטיבי סובייקטיבי.
 • הגישה הטיפולית ממוקדת. במסגרתה המטפל והמטופל מגדירים יחד מטרות טיפוליות אלה יכולות להיות קצרות טווח או ארוכות טווח בהתאם לצורך.
 • הגישה הטיפולית היא מערכתית- חברתית. על פי התיאוריה, כל התנהגות מתרחשת בהקשר חברתי וטובת הפרט אינה יכולה להיות מנותקת מטובת הכלל ולהיפך. לכן, לא ניתן להגיע לחקר האדם במנותק מסביבתו החברתית, בשלושת מעגלי החיים המרכזיים: משפחה, עבודה וחברה.
 • הגישה הטיפולית מושתתת על ערכים של שוויון ערך האדם, כבוד הדדי, אמונה בעצמי ובזולת תרומה ומועילות, התמקדות בחיובי ושיתוף פעולה. הגשמת ערכים אלו ויישומם מאפשרים, בטווח הארוך, בריאות נפשית ושביעות רצון בשלושת מעגלי החיים.
 • הגישה הטיפולית מעודדת את המטופל לקחת אחריות על חייו ולפתח זיקה חברתית. אלה יסייעו לו לבחור בחירות חדשות במסגרת מציאות חייו 

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני טיפולי . התכנית מוכרת על ידי האגודה לפסיכותרפיה ממוקדת. בית הספר לפסיכותרפיה פועל על פי הקוד האתי של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה.      

   לימודי פסיכותרפיה בגישה האדלריאנית מתאימים למטפלים אשר : 

 • מאמינים כי לאדם מידה רבה של חופש בחירה בחייו.
 • מאמינים בכוח היצירתיות שבאדם.
 • המעוניינים ללמוד גישה מערכתית ממוקדת ואפקטיבית, ותפישת עולם הכוללת אחריות חברתית.
 • המעוניינים ללמוד גישה המשלבת ראייה קוגניטיבית ורגשית.