תפריט

תיאום הורי

הורות משותפת בבתים נפרדים

הורים, גם לאחר גירושין, תמיד ירצו את טובת הילד, אך המציאות הטעונה רגשית עלולה לעורר ויכוחים, קונפליקטים ואי-הסכמות לגבי אופן גידול הילדים. במקרים כאלה יש צורך בגורם שלישי – "מתאם הורי" – איש מקצוע, שתפקידו לגשר בין ההורים הגרושים בסוגיות הקשורות לטיפול השוטף בילדים.

מהו "תיאום הורי"?

ה"תיאום ההורי" מסייע למזער את הפגיעה האפשרית בתחושת הערך של הילד, העלולה להיווצר מעצם תהליך הגירושין. באמצעות תיאום הורי מקבל הילד את המסר המשמעותי והחשוב, שהוריו מסוגלים ורוצים להתחשב בצרכיו ולשתף פעולה לגביו. הילד יחווה, שלמרות שהזוגיות בין הוריו הסתיימה, ההורות קיימת ומתפקדת היטב בשני בתים נפרדים.

ההורים מצדם, יחוו שינוי בתקשורת ביניהם וכך ייווצר שינוי בדרך בה תופסים עצמם כהורים.

הנחת היסוד שלנו היא – הילד, צרכיו והתפתחותו במרכז הקליניקה של מכון אדלר מציעה צוות מטפלים מקצועי המתמחה ב"תיאום הורי" – ייעוץ ייחודי לזוגות בתהליך גירושין – התיאום ההורי מתבצע באמצעות מפגשים של בני הזוג עם מומחי הקליניקה, וביניהם מומחים בטיפול משפחתי, זוגי ובהדרכת הורים. הייעוץ נעשה

תוך שיתוף פעולה וכבוד הדדי, כך שבעיות קטנות לכאורה בין ההורים הנפרדים, לא יהפכו לסכסוכים גדולים.

לפרטים נוספים

עידית גרטנהויז, idit@m-adler.com | 09-9727911