תפריט

תעודה והסמכה

תלמיד שיעמוד בכל הדרישות ויסיים את תכנית הלימודים המלאה, יקבל תעודת בוגר התכנית לטיפול משפחתי וזוגי מטעם מכון אדלר.

תנאי קבלת התעודה:

חובת נוכחות לפחות ב – 80% מהשיעורים וההרצאות

הגשת עבודות ותרגילים במועדם

מעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בדרישות הלימוד והמלצת המנחים

הסמכה:

תכנית הלימודים מותאמת לדרישות האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין. האגודה מעניקה הסמכה למטפלים משפחתיים העומדים בקריטריונים. התלמידים אחראים לבדוק התאמתם לקבלת ההסמכה למול האגודה.