תפריט

תהליך ההרשמה

שימו לב, התכנית לא תיפתח בשנת הלימודים תשע"ז.

 1. הגשת מסמכים ותעודות:
  על המועמד להגיש המסמכים הבאים:

  • קורות חיים
  • העתקי תעודות של לימודי תואר ראשון ושני
  • מכתבי המלצה – יש לצרף 2 מכתבי המלצה המעידים על התאמת המועמד לתכנית
 2. ראיון קבלה:
  כל מועמד יעבור ראיון קבלה אישי
 3. הרשמה:
  מועמד שהתקבל לתכנית ימלא טופס הרשמה

לפרטים ולתיאום:

אילת היילוייל / ayelet@m-adler.com