תפריט

מי אנחנו

תוכניות ההכשרה בטיפול – פסיכולוגיה חיובית, הומניסטית, חברתית

אלפרד אדלר (1870-1937) פיתח את הפסיכולוגיה האינדיווידואלית, הפסיכולוגיה של האדם השלם, ההוליסטי. זוהי גישה פסיכולוגית חיובית, הומניסטית, קוגניטיבית וחברתית.

אדלר האמין שלאדם יש חופש בחירה, האדם בוחר, ומתוך כך, הוא אחראי על האופן בו הוא יוצר את עצמו ואת מערכות היחסים בחייו. השקפה זו ממקמת את אדלר במרכז הגישה הסובייקטיבית בפסיכולוגיה, גישה אשר מתמקדת בגורמים הפנימיים של התנהגות האדם: ערכים, אמונות, עמדות, מטרות, אינטרסים, משמעות אישית, תפיסת מציאות ושאיפה להגשמה עצמית.

לכל אלה השלכות חשובות לפרקטיקה הטיפולית האדלריאנית.

הפסיכולוגיה האינדיווידואלית יצרה שיטת טיפול ייחודית, קיצרת מועד וממוקדת. שיטת טיפול זו מאפשרת למטופל לפתח מודעות להשקפת עולמו ולתפיסותיו, לבחון את מטרותיו בחיים ולתרגם את התובנות שלו כך, שיהפכו לפעולות יזומות, המניבות תוצאות משמעותיות בחייו.

  • במידת הצורך מאפשרת גישה זו ליווי ממושך לפרט ו/או למשפחה בנקודות משמעותיות בחייהם.

רעיון בסיסי בתפיסת העולם האדלריאנית הוא שהאדם נמצא בתנועה מתמדת לאורך חייו. בילדותו, אנו מציבים לעצמנו מטרות מיידיות (לעיתים קרובות לא-מודעות) אשר יעזרו לנו להתגבר על רגשי נחיתות, לקראת השגת מסוגלות ושליטה. מאוחר יותר, מפתח האדם מטרות ארוכות טווח (אף הן לא מודעות) לקראת השלמה, הגשמה עצמית או מצוינות. מטרות אלה מאחדות את האישיות, כך שניתן להבין כל מחשבה, רגש, פעולה, אמונה וערך כחלקים מהמטרה הפיקטיבית שהאדם הציב לעצמו.
כולנו מפרשים את החיים ומחפשים מקום ושייכות. לכולנו חופש בחירה.

מטפלים אדלריאניים , רואים את האדם באופן הוליסטי: כיצד האדם השלם נע בחייו.
אם נבין, בתהליך הטיפולי, לאן האדם "צועד", נבין את התנהגותו.

הדרך הייחודית, על פי אדלר, בה מתנהל האדם בשדה החברתי המשפחתי וזוגי ובעולם העבודה משקפת את "סגנון החיים" שלו. הבנת סגנון החיים של הפרט מהווה את הבסיס לטיפול האדלריאני.

על פי אדלר, ערכים כמו שוויון ערך, כבוד הדדי, אמונה בעצמי ובזולת, תרומה ומועילות, עידוד, התמקדות בחיובי ושיתוף פעולה, הינם עקרונות שהגשמתם ויישומם מאפשרים, בטווח הארוך, להרגיש שביעות רצון בשלושה מעגלי החיים: עבודה, משפחה וחברה.

היכנסו והתרשמו ממגוון מסלולי לימוד, לימודי פסיכותרפיה בבית ספר לפסיכותרפיה והכשרת מטפלים במדרשה למקצועות הטיפול של מכון אדלר.