תפריט

חזון, ערכים ומשימות

החזון שלנו הינו להכשיר מטפלים ברוח ובשיטות הטיפול של הפסיכולוגיה האינדיווידואלית, תוך פתיחות ומתן כבוד לגישות טיפוליות אחרות.

הכשרה זו תבוא לידי ביטוי בהוויה, במיומנות, בייעוד ובתרומה החברתית של המטפלים.

המדרשה תפעל על פי סטנדרטים מקצועיים, אתיים ואנושיים גבוהים ביותר, תוך התפתחות מתמדת, פתיחות, בקרה ומשוב ומחויבות חברתית.

מטפלים בוגרי המדרשה יוכשרו לטפל באנשים, זוגות, משפחות או קבוצות במטרה לעודד ולאפשר מימוש הפוטנציאל האישי של המטופלים, תוך חיבור לערכיהם ולערכים אוניברסליים, לעוצמות שלהם ולגילוי אפשרויות חדשות בחייהם. חיבור זה יאפשר למטופלים לפעול מתוך אומץ להשגת מטרות והפקת תוצאות. פעולות אלה יובילו לשיפור איכות החיים, התנהלות אפקטיבית, הגברת התחושה החברתית ועידוד התרומה הייחודית שלהם לחברה.